บริษัท รับจัดทำและออกแบบ รวมทั้งพัฒนาระบบ ตามความต้องการของท่าน ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนดังนี้.

  1. แจ้งความต้องการว่าต้องการเว็บไซต์รูปแบบไหน ทำอะไรได้บ้าง เจ้าของเว็บทำอะไรได้บ้าง คนเข้าเยี่ยมชมเว็บทำอะไรได้บ้าง แยกเป็นข้อ ๆ ชัดเจน (requirement)
  2. บริษัทดูความต้องการ และเสนอราคา
  3. หากตกลง ชำระค่าบริการ 50% ก่อนเริ่มดำเนินการ (ส่วนของการพัฒนาเว็บ)
  4. บริษัทออกแบบและพัฒนา ส่งตัวอย่าง และส่งงานให้ตรวจสอบ
  5. ชำระเงินส่วนที่เหลือ เมื่อเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว